Fascinující ohlédnutí za bezdrátovým telefonním systémem Microsoft z roku 1998 s rozpoznáváním řeči

Přinášíme vám fascinující ohlédnutí za bezdrátovým telefonním systémem Microsoft z roku 1998, který byl prvním telefonním přístrojem společnosti vůbec.

Systém se skládal z bezdrátového telefonu, základnové stanice a nabíjecí kolébky. Kromě možnosti uskutečňovat a přijímat telefonní hovory nezávisle na počítači lze k základnové stanici připojit další funkce, včetně rozšířených funkcí identifikace volajícího a integrace hlasových zpráv do počítače.

Samostatná aplikace Call Manager pro Windows 95 / Windows 98 umožňovala uživatelům uskutečňovat/přijímat hovory a také poslouchat nebo mazat hlasové zprávy, kontakty a historii hovorů.

Dvě funkce, které byste od MCPS pravděpodobně nečekali, byly funkce rozpoznávání řeči a syntézy řeči. Uživatel mohl hlasem přikázat bezdrátovému sluchátku, aby zavolalo požadovanému kontaktu, zatímco funkce identifikace volajícího oznamovala jméno příchozího volajícího.

Microsoft Cordless Phone přišel a odešel, aniž by si toho kdokoli všiml. Zatímco Microsoft pokračoval ve vstupu na trhy s telefony různými svými snahami o Windows Mobile/Phone a později se svým softwarem Microsoft Teams Phone, tento první telefonní produkt je rozhodně kuriozitou.

Zdroje článku:

Článek může obsahovat dodatečné informace od redakce.