Jak provést hard reset na různých PDA zařízeních

Čas od času se stává, že z nějakého důvodu potřebujeme kompletně resetovat a vymazat zařízení, ať už z důvodu prodeje a přípravy zařízení pro nového majitele anebo nás prostě naše PDA zlobí a něco se pokazilo.

Hard reset často využijeme i tehdy, když např. nastane nějaká kritická chyba a PDA zamrzne tak, že už nejde normálně spustit ani po soft resetu (to se může stát např. při různém experimentování).

Zde najdete návody pro mnoho zařízení a časem budou ještě přibývat další.

Acer

C530, c510, n50, n300

Stiskněte a držte tlačítka Dnes/Today a Zprávy/Messaging. Během držení tlačítek stiskněte hrotem stylusu tlačítko restartování (soft reset).

n10, n30, n35

Pomocí stylusu přepněte přepínač pro reset ve spodní části zařízení do polohy vlevo a pak zase zpět do polohy vpravo.

Dell

Dell Axim X3 / X3i / X30:

Stiskněte a držte zapínací tlačítko (power button) a resetovací tlačítko na přibližně 2 až 5 sekund. Po uvolnění obou tlačítek se zobrazí okno s dotazem, zda jste si jistý vymazáním dat v paměti. Pro potvrzení stiskněte tlačítko pro zobrazení kontaktů (Contacts button).

Dell Axim x50 / X50V / x51 / X51V:

Zařízení by mělo být před hard resetem zapnuto. Stiskněte a držte zapínací tlačítko (power button) a na zadní straně zařízení po dobu přibližne 2 až 3 sekundy stiskněte resetovací tlačítko. Poté uvolněte obě tlačítka a na displeji se zobrazí okno s dotazem, zda jste si jistý vymazáním všech dat z paměti. Pro smazání dat stiskněte tlačítko pro zobrazení kontaktů (Contacts button) a pro zrušení stiskněte tlačítko pošty (Mail button).

E-TEN

G500, G500 +, M600 +, X500, M700

Stiskněte a držte vypínací tlačítko a hrotem stylusu stiskněte resetovací tlačítko. Současně pusťte napájecí a resetovací tlačítko.

Fujitsu Siemens Computers

FSC Pocket LOOX 400, FSC Pocket LOOX 700

Vezměte stylus a rozšroubujte ho. Stiskněte tlačítko pro režim spánku a současně zasuňte hrot stylusu do otvoru pro soft reset a krátce na něj zatlačte.

FSC Pocket LOOX 600

Posuňte krytku na spodní straně kapesního počítače stylusem až úplně doprava. Zpřístupníte si přepínač pro hard reset. Posuňte perem přepínač doleva, kapesní počítač se vypne. Po chvíli posuňte přepínač zpět doprava. Kapesní počítač se během několika sekund spustí. Posuňte krytku zpět.

FSC Pocket LOOX 610

Stylusem posuňte zámek baterie na levé straně směrem dolů. Lehce posuňte baterii směrem dolů a zvedněte ji. Stylusem posuňte přepínač pro hard reset doprava. Chvíli počkejte a potom perem posuňte přepínač doleva. Kapesní počítač se nespustí okamžitě po posunutí přepínače do původní polohy, ale až několik sekund po instalaci baterie a připojení napájecího kabelu. Nainstalujte baterii zpět a zamkněte ji.

FSC Pocket LOOX N5xx / C5xx

Stiskněte a držte tlačítko pro režim spánku a tlačítko aplikace Calendar (kalendář). Zasuňte stylus do otvoru pro soft reset a krátce na něj zatlačte. Stále (několik
sekund) držte stisknuté tlačítka pro režim spánku a kalendáře.

FSC Pocket LOOX T830 / T810

Odsuňte kryt baterie. Stiskněte a držte tlačítko Konec (první tlačítko
zprava v prvním řádku) a zároveň zasuňte stylus do otvoru pro soft reset a zatlačte na něj.
Uvolněte tlačítko Konec a stylus jakmile se na obrazovce objeví nabídka možností. Pokud
chcete provést normální studený start, zvolte možnost Skip (Přeskočit). Chcete-li
provést reset kapesního počítače do výchozího nastavení, zvolte možnost Factory
Defaults (Výchozí nastavení).

Hewlett-Packard (Compaq)

HP Ipaq 214

1) Podržte tlačítka Windows, OK (vpravo a vlevo od směrové klávesy) a Voice Recorder (boční tlačítko).

2) Stylusem stiskněte tlačítko pro Soft Reset. Stále držte tlačítka až do chvíle, než se na displeji objeví Clean Boot (malým zeleným písmem nad logem iPaq).

HP iPAQ h1900 série (1910/1915/1930/1935 /1940/1945) a HP iPAQ h6300 série (6310/6315):

Během držení zapínacího tlačítka (power button) stiskněte resetovací tlačítko na levé straně zařízení po dobu asi 5 sekund.

HP iPAQ H2000 série (2210/2215):

Během současného držení levého tlačítka – kalendář (calendar) a pravého tlačítka iTask stiskněte resetovací tlačítko na zadní straně po dobu přibližně 5 sekund. Po ztmavení obrazovky uvolněte všechna tlačítka. Hard reset zařízení ověříte stiskem zapínacího tlačtka (power button). Pokud se zařízení nezapne, znovu stiskněte resetovací tlačítko.

HP iPAQ h5000 v (5450/5550/5555) AHP iPAQ H3800 série (3830/3835/3850/3855 /3870/3875) :

Během současného držení levého tlačítka – kalendář (calendar) a pravého tlačítka iTask nebo Today stiskněte resetovací tlačítko stylusem po dobu 2 až 3 sekundy. Po ztmavení obrazovky uvolněte všechna tlačítka. Hard reset zařízení ověříte stiskem zapínacího tlačtka (power button). Pokud se zařízení nezapne, znovu stiskněte resetovací tlačítko.

HP iPAQ hw6500 Mobile Messenger série (6510/6515), iPAQ hx2000 série (2410/2415/2710/2715 ) a HP iPAQ hx4700 / hx4705:

Během současného držení levého tlačítka – kalendář (calendar) a pravého tlačítka iTask stiskněte stylusem resetovací tlačítko po dobu 2 až 3 sekundy. Pocket PC by se měl zapnout. Pokud se zařízení nezapne, ujistěte se, že je zámek baterie na levé straně (locked).

HP iPAQ rx3115 / rx3715:

Během současného držení tlačítka na levé straně (Mobile Media) a prvního tlačítka zprava (iTask) stiskněte stylusem resetovací tlačítko po dobu 2 až 3 sekundy.

HP iPAQ rz1700 série (1710/1715):

Během současného držení levého tlačítka (Mobile Media) a pravého tlačítka (Today) stiskněte stylusem resetovací tlačítko po dobu 2 až 3 sekundy. Hard reset zařízení ověříte stiskem zapínacího tlačítka (power button). Pokud se zařízení nezapne, znovu stiskněte resetovací tlačítko.

HP iPAQ h1900 série (1910/1915/1930/1935 /1940/1945) a HP iPAQ h6300 série (6310/6315):

Během držení zapínacího tlačítka (power button) stiskněte resetovací tlačítko na levé straně zařízení po dobu přibližně 5 sekund.

HP iPAQ H2000 série (2210/2215):

Během současného držení levého tlačítka – kalendář (calendar buuton) a pravého tlačítka iTask stiskněte resetovací tlačítko na zadní straně zařízení po dobu přibližně 5 sekund. Po ztmavnutí obrazovky uvolněte všechna tlačítka. Hard reset zařízení ověříte stiskem zapínacího tlačtka (power button). Pokud se zařízení nezapne, znovu stiskněte resetovací tlačítko.

HP iPAQ h5000 v (5450/5550/5555) AHP iPAQ H3800 série (3830/3835/3850/3855 /3870/3875):

Během současného držení levého tlačítka – kalendář (calendar button) a pravého tlačítka iTask nebo Today stiskněte stylusem resetovací tlačítko po dobu 2 až 3 sekundy. Po ztmavnutí obrazovky uvolněte všechna tlačítka. Hard reset zařízení ověříte stiskem zapínacího tlačítka (power button). Pokud se zařízení nezapne, znovu stiskněte resetovací tlačítko.

HP iPAQ hw6500 Mobile Messenger série (6510/6515), iPAQ hx2000 série (2410/2415/2710/2715 ) a HP iPAQ hx4700 / hx4705:

Během současného držení levého tlačítka – kalendář (calendar button) a pravého tlačítka iTask stiskněte stylusem resetovací tlačítko po dobu 2 až 3 sekundy. Pocket PC by se měl zapnout. Pokud se zařízení nezapne, ujistěte se, že je zámek baterie na levé straně (locked).

HP iPAQ rx3115 / rx3715:

Během současného držení tlačítka na levé straně (Mobile Media) a prvního tlačítka zprava (iTask) stiskněte stylusem resetovací tlačítko po dobu 2 až 3 sekundy.

HP iPAQ rz1700 série (1710/1715):

Během současného držení levého tlačítka (Mobile Media) a pravého tlačítka (Today) stiskněte stylusem resetovací tlačítko po dobu 2 až 3 sekundy. Hard reset zařízení ověříte stiskem zapínacího tlačítka (power button). Pokud se zařízení nezapne, znovu stiskněte resetovací tlačítko.

HTC

HTC Apache / Sprint PPC-6700 / Verizon XV6700:

Stiskněte obě programovatelná tlačítka (tlačítka označené „-„) a současně i resetovací tlačítko. Stále držte programovatelná tlačítka. Zobrazí se okno s potvrzovací otázkou, zda chcete resetovat všechna data. Stiskněte Y pro reset zařízení nebo N pro zrušení.

HTC Wizard

– Stiskněte a držte tlačítka Comm Manager a Voice Command
– Zároveň stiskněte a držte Reset po dobu přibližně 5 – 10 sekund.
Po uplynutí této doby tlačítko Reset pusťte, tlačítka Comm Manager a Voice Command stále držte až do doby, než se objeví na displeji bílý text Press Send to restore factory default, Other keys to quit
– tlačítkem Send je myšleno zelené tlačítko telefonu a jeho stisknutím bude hard reset proveden, ostatními klávesami reset zrušíte.

HTC TyTN II alias Kaiser

1) Nejdříve stiskněte a držte současně levé i pravé kontextové tlačítko (tzv Softkey).
2) Při stálém držení dvou kontextových tlačítek musíte vsunout stylus do zdířky pro soft reset na spodní straně přístroje.
3) Dvě kontextová tlačítka musíte stále držet do té doby, než se na displeji objeví dotaz, zda skutečně chcete smazat veškerá data z komunikátoru. Pak už stačí jen potvrdit přijímacím tlačítkem (se zeleným telefonem) a hard reset je hotov.

HTC Himalaya, T-Mobile MDA II, Qtek 2020
  • Současně podržíte tlačítka Power, Enter (středové tlačítko u JOY) a Reset. MDA nastartuje do bootloader.
  • Současně podržte tlačítka Power a Reset. HardReset je hotov.
HTC Touch Cruise

Současně držte tlačítko internet + gps a zmáčkněte stylusem reset, stále držte obě tlačítka, než se objeví modrý nápis, poté zmáčkněte zelené tlačítko pro přijmutí hovoru a poté ještě jednou zelené pro potvrzení.

MIO

MIO P560:

Držte joystick v pozici „nahoru“, OFF, ON, pustit joystick.

POZOR:
Smaže se vše v „My Documents“, „Apllications Data“, Program Files „.
Ale zůstanou věci na“ My Flash Disk „a“ Storage Card „.

Po HardReset si nastavte:
Settings-System-RegionalSettings-CZECH
Settings-Personal- OwnerInformation-Name:
Settings-System-About-Device Name:

MIO A702
  • Vytáhněte na 10 sec. baterii a poté ji vraťte zpět.
  • Držte zelené tlačítko pro příjem hovoru a zároveň zapněte zařízení tlačítkem Power.
  • Jakmile zařízení zavibruje, pusťte zelené tlačítko.
  • Nastavte lokalizaci atd. jako při prvním spuštění.